دکترای شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا
مشاوره و فعالیت صنعتی در زمینه طراحی و تولید در صنایع
دارویی
آرایشی و بهداشتی
خوراک
پلیمر
و …
چهارده سال سابقه تدریس کنکور
ده سال سابقه مشاوره و هدایت تحصیلی
برخی مدارسی که در سنوات گذشته همکاری داشته ام:
حلی۱،۳ ، ۵، ۶، ۷، ۸
رشد قیطریه، ملت جردن، برآیند کشاورز، مبین قلهک، سرای دانش، فدک، تقوی نیا، زهره بنیانیان، نوید صالحین…
تدریس المپیاد در مدارس حلی ۳ و ۸
تدریس و مشاوره در شهرستان:
همدان، زنجان، شهرستان های اطراف تهران
ضبط DVD های کنکور توسط موسسه خوارزمی
فیلم های آموزشی دکتر آی کیو
ضبط اولین ap چند منظوره کنکوری تستیک
تدریس دانشگاهی:
بوعلی سینا همدان
دانشگاه سراسری ملایر
خانه کارگر کرج
پیام نور های همدان، اسد آباد، رزن…
آزاد فامنین…