مشخصات فردی:

نام:محمد حسن                      نام خانوادگی:نادری اثر

سال تولد:۱۳۵۶                      شماره شناسنامه:۱۰۹۳۷۲

سوابق تحصیلی:

 • پذیرش درمقطع کارشناسی رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران(دوره روزانه)در سال ۱۳۷۴و فارغ التحصیلی در سال ۱۳۷۷(۷ترم) با معدل۰۹/۱۷
 • پذیرش درمقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران(دوره روزانه )در سال ۱۳۸۵ و فارغ التحصیلی در سال ۱۳۸۷(۴ترم) با معدل۷۴/۱۷
 • پذیرش در مقطع دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران(با رتبه ۱) در سال ۱۳۹۱ و فارغ التحصیلی در سال ۶۱۳۹ با معدل ۷۰/۱۷

سوابق پژوهشی:

 • چاپ مقاله خشونت خانگی علیه زنان در اولین همایش دانشجویان روانشناسی ایران در سال ۸۶
 • چاپ مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری ،سبک شناختی با خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر  در دومین همایش ملی دانشجویان روانشناسی ایران در سال ۸۸
 • ارائه مقاله بررسی اثر بخشی مدل درمانی ماتریکس به همراه ذهن اگاهی در مقایسه با مدل ماتریکس به تنهایی در پیشگیری از عود بیماران مصرف کننده مواد محرک(شیشه)در کنگره دانش اعتیاد
 • چاپ پژوهش بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری مادران و سبک های مقابله ای آنها با بزهکاری فرزندان در مجله دانش انتظامی در سال ۱۳۹۳

۵- چاپ پژوهش بررسی رابطه رضایت جنسی ،طرحواره های جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل در

  مجلهJournal of Social Issues & Humanities     

 • پذیرش و چاپ مقاله بررسی اثر بخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان در سال ۱۳۹۶ در کنگره بین امللی دانش داعتیاد سال ۱۳۹۶
 • چاپ پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و روانشناختی پیش بینی کننده گرایش به اعتیاد در دانش آموزان در همایش پیشگیری از اعتیاد سال ۹۲ دانشگاه اصفهان
 • چاپ پژوهش بررسی تاثیر اعتیاد در کودک آزاری(مطالعه موردی) در مجله دانش انتظامی در سال ۱۳۹۳
 • چاپ مقاله بررسی اثر بخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر تاب آوری و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دوره دبیرستان در مجله توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در سال ۱۳۹۶

تالیفات:

 • نگارش کتاب معجزه هوش معنوی انتشارات راشدین سال ۱۳۹۶
 • نگارش کتاب معجزه هوش جسمانی(زبان بدن) انتشارات راشدین ( در دست چاپ)
 • طراحی و ساخت پکیج آموزشی بازی مهارتهای زندگی (آموزش مهارتهای زندگی به کودکان از طریق بازیهای ساختار یافته) برای اولین بار در کشور

سوابق کاری:

۱-معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان قزوین

۲-کارشناس مسول دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی استان قزوین

۳-روانشناس و درمانگر اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد رها از سال ۱۳۸۱لغایت ۱۳۸۵

۴-روانشناس و درمانگر اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد دولتی بهزیستی استان قزوین از سال ۱۳۸۲لغایت ۱۳۸۵

۵-روانشناس و درمانگر اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد حامی از سال۱۳۸۲لغایت ۱۳۸۴

۶-گروه درمانگر در مرکز ترک اعتیاد سروش از سال ۱۳۸۶لغایت ۱۳۸۹

۷-روانشناس مرکز مشاوره دولتی بهزیستی از سال۱۳۸۸(هم اکنون نیز ادامه دارد)

۸-مسول فنی و سرپرست تیم درمان مرکز اجتما ع درمان مدارقزوین از سال ۱۳۸۸لغایت۱۳۹۰

۹-مسول فنی مرکز گذری کاهش آسیب راه زندگی از سال ۱۳۸۸لغایت ۱۳۹۱

۱۰- روانشناس مرکز مشاوره نیروی انتظامی از سال ۱۳۸۵لغایت ۱۳۸۷

۱۱-روانشناس و درمانگر اعتیاد(مخدر و محرک)در مرکز ترک اعتیاد نیک یاری از سال۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴

۱۲-ریاست کمیته روانشناسی هیئت پزشکی ورزشی (فدراسیون پزشکی ورزشی) استان قزوین از سال ۱۳۹۰تا۱۳۹۳

۱۳-روانشناس و گروه درمانگر مرکز ترک اعتیاد امید زندگی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

۱۴-همکاری با مراکز مشاوره آرامش،همراز،ترنم زندگی و…..

سوابق آموزشی:

۱-تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱

۲-تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی از سال ۱۳۸۸تا کنون

۳-تدریس دروس  روانشناسی در دانشگاه بین المللی قزوین در سال ۱۳۹۳

۴-تدریس دروس روانشناسی درمقطع ارشد در  دانشگاه آزاد واحد قزوین از سال ۱۳۹۳لغایت ۱۳۹۵

۵-تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه غیر انتفاعی بصیر از سال ۱۳۹۵ تا کنون

۶-تدریس در دوره های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی واعتیاد برای کارکنان سازمانهای دولتی استان قزوین از سال ۱۳۹۲ تا کنون

۷-تدریس در دوره های مداخلات غیر دارویی اعتیاد و ماتریکس درشهرستانهای  استان قزوین و استانهای زنجان ،گیلان، همدان و…

۸-تدریس در دوره های بازآموزی ویژه روانشناسان شاغل در مراکز درمان اعتیاد استان قزوین

 • تدریس در دوره های باز آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ویژه سازمانهای مردم نهاد حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
 • تدریس در دوره های آموزش تربیت مربی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در دانشگاه بین الملل ،دانشگاه آزاد قزوین ،دانشگاه علمی کاربردی
 • تدریس در بسیاری از دوره های مرتبط با حوزه آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در همکاربا موسسات آموزشی  و سازمانهای مردم نهاد
 • تدریس و کوچینگ دوره های واقعیت درمانی موسسه ویلیام گلاسر
 • تدریس در دوره های فرزند پروری مبتنی بر نظریه انتخاب موسسه ویلیام گلاسر