بسمه تعالی
اینجانب رزیتا شرافتی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی منابع طبیعی در مقطع لیسانس به پایان رسانده و نیز تحصیلاتم را در رشته روانشناسی در مقطع ارشد ادامه داده و هم اکنون در مقطع دکتری روانشناسی تربیتی مشغول می باشم و در دانشگاه ازاد اسلامشهر به کار درمان مشغول بوده و مدرس دانشگاه بصیر و کارگاههای توانمندسازی زنان در کلینک نیک اندیشان می باشم.

مشخصات تحصیلی :
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی در دانشگاه ازاد اراک
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسلامشهر

سوابق پژوهشی :
مقاله : سبک های فرزند پروری با رشد اجتماعی نوجوانان
مقاله : رابطه سبک های هویت با احساس تنهایی در دانش آموزان پسر تیزهوش مقطع متوسطه دوره اول
مقاله : رابطه سبک هویت و سبک سردرگم/اجتنابی بااحساس تنهایی در دانش اموزان پسر تیز هوش مقطع متوسطه دوره اول
کتاب : با عنوان تکنیک های تربیت کودک