سابقه تحصیلی:

مدرک کارشناسی رشته روانشناسی گرایش عمومی ( دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج)

مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی( دانشگاه خوارزمی واحد کرج )

مقالات :

۱-مقایسه کمال گرایی منبع کنترل سلامت والکسی تایمیا در بیماران وسواسی وافسرده( فصلنامه علمی پژوهشی کاربردی)

۲-مقایسه اثربخشی درمان مواجهه وجلوگیری از پاسخ(ERP) ودرمان فراشناختی در مراجعان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی در مراکز مشاوره شهر شهریار.(محله علمی تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی و علوم اجتماعی)

۳-مقایسه کمال گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواسی وافسرده(مجله علمی تخصصی پشرفتهای نوین در علوم رفتاری)

۴-مقایسه اسیب های دوران کودکی و طرحواره های ناسازگار اولیه در بین مجرمان زندانی و غیر مجرمان در شهرستان کرج(مجله علمی تحصصی روانشناسی وعلوم تربیتی و علوم اجتماعی)

۵- تاثیرسازش یافتگی والدین و سبکهای فرزندپری والدین در سازگاری عاطفی در سازگاری اجتماعی دانش اموزان مقطع متوسطه(مجله روانشناسی سلامت مثبت جهاد دانشگاهی البرز)

کتابهای منتشر شده:

۱- کتاب تئوری اعتیاد ترجمه رویا نعمتی و همکاران انتشارات جهاد دانشگاهی.

۲-کتاب سی تکنیک اثربخشی برای سازگاری مجدد روابط زناشویی (کتاب کار زوج درمانی،انتشارات اکادمیک پرس)

۳-کتاب:دوگام تا تسلط کامل بر استرس(انتشارات اکادمیک پرس)

۴-کتاب:مقایسه کمال گرایی منبع کنترل سلامت والکسی تایمیا دربیماران مبتلا به افسردگی وسواس.( انتشارات )

پایان نامه ها:

بررسی میزان همبستگی افسردگی دختران و پسران پایه اول ودوم راهنمایی (دانشگاه ازاد واحدکرج)

مقایسه کمال گرایی ،منبع کنترل سلامت والکسی یایمیا در بیماران وسواسی و افسرده(دانشگاه خوارزمی واحد کرج)

سوابق کاری:

راه اندازی سایت روانشناسی در ماهنامه اجتماعی -فرهنگی-اقتصادی صفیر ویژه غرب استان تهران در سال ۱۳۸۵

همکاری و فعالیت به عنوان کارشناس روانشناسی ومجری کارشناس با رادیو البرز کرج ازسال ۹۵تا کنون.

مدیر و موسس کلینیک روانشناسی رویا واقع در شهر کرج.

همکاری و فعالیت تحت عنوان روانشناس ورزشی در موسسه فرهنگی ورزشی میلاد کوثر البرز به به مدت ۲سال.

همکاری و فعالیت تحت عنوان روانشناس در شرکت لعل افاق (تامین نیروی انسانی شرکتها)به مدت ۳سال.

فعالیت و گذراندن طرح کارورزی در کلینیک روانشناسی رازی وابسته به اموزش و پرورش به مدت ۷۰۰ ساعت.

عضویت هاو حضور و برگزاری سمینارها،مجامع وافتخارات:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

عضو انجمن روان درمانی ایران

عضو انجمن علمی تخصصی، اکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران.

پژوهشگر برتر اکادمی علوم و تکنولوژی ایران (انتشار مقالات و تحقیقات و پژوهشهای علمی با کیفیت بالا).

دریافت جایزه بهترین کتاب از جشنواره خوارزمی. ( کتاب تئوری اعتیاد)

حضور و دریافت گواهی شرکت در کنگره ملی روانشناسی ایران.

حضورفعال وعضو ستاد اجرایی روز روانشناس و مشاوره در روز روانشناس.

برگزاری کارگاههای روانشناسی ویژه روانشناسان و عموم:

مدرس کارگاه مهارتهای فرزند پروری ویژه روانشناسان در کلینیک روانشناسی رویا.

مدرس کارگاه مهارتهای زندگی ویژه روانشناسان در کلینیک روانشناسی رویا.

مدرس مهارتهای کنترل خشم ویژه عموم

مدرس کارگاه پیش از ازدواج ویژه عموم

مدرس کارگاه زوج درمانی و خانواده درمانی ویژه روانشناسان.

علائق تحقیقی و مطالعاتی و طرحهای پژوهشی:

اثربخشی تصاویر طبیعت همراه جملات مثبت و موسیقی ارامبخش گروهی بر افسردگی،اضطراب،استرس،و باورهای خودکارامدی بیماران مبتلا به سرطان.

روانشناسی مثبت گرا.

حضور و دریافت گواهی شرکت در کارگاههای اموزشی تخصصی:

کارگاه تخصصی تربیت درمانگر ویژه روانشناسان.

کارگاه روشهای تشخیص ودرمان اعتیاد.

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج.

کارگاه اموزشی رفتار درمانی شناختی کارگاه اسیب شناسی ودرمان پیمان شکنی زناشویی.

کارگاه مبتنی بر پذیرش و تعهد