اطلاعات شخصی
نام: سجّاد
نام خانوادگی: مجیدی پرست

رشته تحصیلی : مددکاری اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی :دکتری
محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی

سابقه کار:
مدرس آموزشگاه بین المللی زبان انگلیسی فراز

مددکار اجتماعی (مدیرپژوهش) مرکز مشاوره و پرستاری هستی

مدیر اجرایی مرکز مشاوره و پرستاری هستی

مدیر پژوهش کلینیک مددکاری اجتماعی هانا (تحت نظارت سازمان بهزیستی)

مدرس دانشگاه جامع علمی _ کاربردی واحد بهزیستی و تامین اجتماعی البرز، واحد بنیاد شهید البرز

ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه رهپویان امید روشن البرز تحت نظارت سازمان بهزیستی (با رویکرد آموزش و پیشگیری)

تالیفات:
زبان تخصصی برای رشته مددکاری اجتماعی

خودآموز زبان تخصصی برای رشته مددکاری اجتماعی

فرهنگ لغت تخصصی رشته مددکاری اجتماعی

زبان تخصصی رشته مشاوره

کتاب راهنما زبان تخصصی رشته مشاور

مدیریت فعال در مددکاری اجتماعی

مقالات چاپ شده:

آسیب شناسی اعتیاد به اینترنت

تحلیل محتوای مقولات مهارت های اجتماعی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی

گونه شناسی باندهای جرم و فساد در فضای مجازی

Comparative Study Between the Principal of Professional Confidentiality in Social Work and Islamic Moral Teachings

Internet Addiction Pathology with Emphasis on Sexual Behaviors

The Role of Social Work in Health Care System

Examine the Role of Social Workers in Crisis Management

Social Work and Family Care for Dementia Patients

Social Support, Social Work and Children Living With HIV/AIDS

HIV/AIDS, Social Work and Empowerment

Social Support, Social Workers and Cancer

نقش حمایت اجتماعی در کاهش گرایش به مصرف مجدد معتادان بهبودیافته

Social Work, Social Support and Addiction Recovery

The Role of Social Support in Reducing the Drug Reconversion

نقش مشارکت اجتماعی و مردمی در توسعه گردشگری کشور

بررسی تاثیرخانواده در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان

بررسی پیامدهای روانی _ اجتماعی پدیده تبدیل خواهی جنسی در ایران

کارگاه های برگزار شده:

الگوهای ارتباط حرفه ای در مددکاری اجتماعی در تهران سازمان بهزیستی کشور

مصاحبه بالینی با رویکرد اجتماعی در البرز آکادمی ایما

مداخلات اجتماعی _ روانشناختی در پدیده خشونت خانگی در همدان _ سازمان بهزیستی

مداخلات اجتماعی _ روانشناختی در پدیده خیانت زناشویی در همدان _ سازمان بهزیستی

کارگاه آموزشی گروه درمانی اعتیاد ویژه مددکاران اجتماعی درانجمن مددکاری اجتماعی شهر قزوین

مهارت های فرزندپروری و آسیبهای اجتماعی در تهران _ سعادت آباد با همکاری شهرداری و موسسه نسیم مهرآفرین

کارگاه آموزشی در زمینه طرحهای اجتماع محور ویژه پایگاههای خدمات اجتماعی استان البرز درکلینیک مددکاری اجتماعی هانا

همسران و پدیده طلاق عاطفی در البرز آکادمی ایما

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درتهران _ مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی سفیر مهر

کارگاه مدیریت خشم در البرز _ کانون یوگا حضور

دوره پیش از ازدواج ویژه جوانان در مرحله ثبت عقد (مدرس نمونه سازمان بهزیستی) در البرز _ هشتگرد

دوره کاهش آسیب ویژه مدارس (مدرس نمونه سازمان بهزیستی) در البرز _ هشتگرد