سوابق تحصیلی
– کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
– کارشناسی روانشناسی عمومی

سوابق اجرایی
– سازمان تحقیقات و جهاد کشاورزی (مربی و روانشناس)
– مهد کودک دانشگاه شهید بهشتی -بیمارستان طالقانی (مربی و روانشناس)
– صدای یارا (مشاور)

کتاب‌های تالیفی
– کتاب مهارت حل مساله، همدلی و اختلالات رفتاری در نوجوانان کار

مقالات علمی/ ثبت اختراعات
۱) مقاله ISC با عنوان مقایسه مهارت حل مساله، همدلی و اختلالات رفتاری در نوجوانان کار و عادی
۲) مقاله ISC با عنوان تاثیر تنبیه بدنی والدین بر رفتار کودکان ۶-۱۱سال در محیط مدارس دولتی
۳)چاپ مقاله ارائه شده درکتاب مجموعه چکیده مقالات همایش ملی مدرسه

پروژه‌های انجام شده

۱) برگزاری سمینار و سخنرانی مهارت همدلی
۲) برگزاری کارگاه های سبک فرزند پروری ومهارتهای زندگی درپایگاه بسیج

دوره های تخصصی گذرانده شد
۱) کارورزی ۵۰۰ ساعته و سوپرویژن در کلنیک مهر تابان
۲) گواهی دوره MMT برای درمان اعتیاد
۳) گذراندن دوره پرنتینگ ( فرزند پروری ) در انجمن حمایت از حقوق کودکان
۴) گواهی شرکت در گارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس
۵) گواهی شرکت در گارگاه درمان شناختی رفتاری افسردگی
۶) گواهی مجوز مدیریت مهدکودک در تهران
۷) گذراندن ۳ مرحله تربیت مدرس در دانشگاه علمی کاربردی سپاه محمد رسول الله
۸) گواهی شرکت درکارگاه اختلالات جنسی کودکان دکتر محمدی
۹) گواهی شرکت درکارگاه اختلالات شخصیت دکتر محمدی
۱۰) گواهی شرکت در سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه
۱۱) گواهی شرکت در کارگاه cbt دکتر سلیمی
۱۲) گواهی شرکت درکارگاه بازی درمانی دکتر فیروزی
۱۳) شرکت در کارگاه آسیب شناسی پیش دبستانی)دانشگاه علوم بهزیستی)