نام: وجیهه

نام خانوادگی: ابویی مهریزی

سوابق آموزشی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران شمال
پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تیپ های شخصیتی ، سال دفاع:۱۳۹۴،

عنوان طرح ارتقا رضایت زناشویی خانواده های آسیب دیده منطقه ۲۲ تهران ، مجری طرح خانم دکتر لیلا چرایی به همراهی کارشناس ارشد وجیهه ابویی، سال ۱۳۹۵

مقالات ارسال شده به مجلات و کنگره ها:

الف) مقالات علمی- پژوهشی
۱-Relationship between the maladjusted schema based on personality dismension of enneagram in the student of tehran university

۲-Effectiveness of mindfulness-based cognetive therapy and a conscious yoga on state and trait anxity and Quality of life in Women With Obesity

پ) مقالات همایشی

۱ _ تبیین تیپ های نه گانه شخصیتی اینیاگرام در پیش بینی طرحواره کلی بریدگی و طرد در دانشجویان شهر تهران

۲ _ مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار ؛ ارایه شده در چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه ، بهمن ۱۳۹۶ بصورت سخنرانی

۳ _ مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دارای کودکان با مشکلات ویژه یادگیری و دانش آموزان عادی ؛ ارایه شده به اولین همایش ملی اختلالات یادگیری و مسائل روانشناختی دانش آموزان ، اردیبهشت ۹۷

کارگاهها و دوره های آموزشی :

۱-Islamic Approach in Family Conseling
Presented by dr abdolreza kordi

۲-Talent managment system
General manager swiss cert mohamadi

۱- درمان شناختی-رفتاری اختلالات هیجانی دکتر موتابی و دکتر فتی در مرکز سگال

۲-زوج درمانی شناختی رفتاری
دکتر موتابی در مرکز سگال

۳-مربی گری مهارتهای زندگی دکتر موتابی و دکتر فتی مرکز سگال

۴-کارگاه (SAR) ارزیابی ومشاوره جنسی دکتر عفت السادات مرقاتی خویی و سوپروایزر سکس تراپی دکتر رمضانی

۵-طرحواره درمانی دکتر حسن حمید پور مرکز مشاوره آرمانا

۶-درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) دکتر حسن حمید پور
۷-درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

۸-مقابله با خیانت های زناشویی دکتر محمود علیلو مرکز آرمانا

۹-مداخله در بحران خودکشی دکتر سلطانی نژاد

۱۰-تیپ شناسی شخصیت اینیاگرام دکتر دلبر نیروشک

١١- درمان روان پويشي كوتاه مدت Istdp دكتر عليرضا طهماسب
سوابق کاری :

۱-مشاور مجتمع سپهر معرفت
۲-مشاور موسسه دادستان
۳- اجرای کارگاه اینیاگرام سازمانی در شرکتهای
بیمه اقتصاد نوین
شرکت برلیان
شرکت پویا معدن
شرکت سالز گیتر
شرکت دژفام